Термални системи за съхранение на енергия

Термални системи за съхранение на енергия

Термални системи за съхранение на енергия

Проекти

Механични технологии за съхранение на енергия

Механични технологии за съхранение на енергия

включващи съхранение на енергия, чрез помпено-акумулираща водно-електрическа централа (ПАВЕЦ)

Химически системи за съхранение на енергия

Химически системи за съхранение на енергия

производство на водород чрез електролиза на вода и др.

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Оловно-киселинни, Никел-кадмиева и никел-метал хибрид, Литиево-йонни, Редокси проточни и др.

Електрически системи за съхранение на енергия

Електрически системи за съхранение на енергия

като суперкондензатори, свръхпроводима намотка и др.;