Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Проекти

Химически системи за съхранение на енергия

Химически системи за съхранение на енергия

производство на водород чрез електролиза на вода и др.

Термални системи за съхранение на енергия

Термални системи за съхранение на енергия

като стопени соли или стопилки на соли, системи за продължително съхранение на енергийни запаси

Електрически системи за съхранение на енергия

Електрически системи за съхранение на енергия

като суперкондензатори, свръхпроводима намотка и др.;

Механични технологии за съхранение на енергия

Механични технологии за съхранение на енергия

включващи съхранение на енергия, чрез помпено-акумулираща водно-електрическа централа (ПАВЕЦ)