Термални системи за съхранение на енергия

Термални системи за съхранение на енергия

Термални системи за съхранение на енергия

Projects

Електрически системи за съхранение на енергия

Електрически системи за съхранение на енергия

като суперкондензатори, свръхпроводима намотка и др.;

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Оловно-киселинни, Никел-кадмиева и никел-метал хибрид, Литиево-йонни, Редокси проточни и др.

Химически системи за съхранение на енергия

Химически системи за съхранение на енергия

производство на водород чрез електролиза на вода и др.

Механични технологии за съхранение на енергия

Механични технологии за съхранение на енергия

включващи съхранение на енергия, чрез помпено-акумулираща водно-електрическа централа (ПАВЕЦ)