Механични технологии за съхранение на енергия

Механични технологии за съхранение на енергия

Механични технологии за съхранение на енергия

Проекти

Термални системи за съхранение на енергия

Термални системи за съхранение на енергия

като стопени соли или стопилки на соли, системи за продължително съхранение на енергийни запаси

Електрически системи за съхранение на енергия

Електрически системи за съхранение на енергия

като суперкондензатори, свръхпроводима намотка и др.;

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Оловно-киселинни, Никел-кадмиева и никел-метал хибрид, Литиево-йонни, Редокси проточни и др.

Химически системи за съхранение на енергия

Химически системи за съхранение на енергия

производство на водород чрез електролиза на вода и др.