Електрически системи за съхранение на енергия

Електрически системи за съхранение на енергия

Електрически системи за съхранение на енергия

Projects

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Оловно-киселинни, Никел-кадмиева и никел-метал хибрид, Литиево-йонни, Редокси проточни и др.

Термални системи за съхранение на енергия

Термални системи за съхранение на енергия

като стопени соли или стопилки на соли, системи за продължително съхранение на енергийни запаси

Химически системи за съхранение на енергия

Химически системи за съхранение на енергия

производство на водород чрез електролиза на вода и др.

Механични технологии за съхранение на енергия

Механични технологии за съхранение на енергия

включващи съхранение на енергия, чрез помпено-акумулираща водно-електрическа централа (ПАВЕЦ)