Buyer profile

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС С ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР за придобиване от страна на „Национален енергиен оператор“ ЕАД на недвижим имот за нуждите на дружеството

С настоящата покана Ви каним да представите Заявление за участие в конкурс с предварителен подбор за избор на терен, който да бъде придобит от страна на НЕО за нуждите на дружеството. Дата на публикуване: 30.01.2024г.

More information